fredag 29 mars 2013

Året 2013

Det är fortfarande litet bekymmer med
verksamheten p.g.a sjukdom och elände !!
Dock har vi inte tappat modet !!
Vi är på gång !!
Kontakta
sm7cxi@telia.com
eller
sk7ra@telia.com

torsdag 10 maj 2012

Nuvarande läge !

Sjukdomsbekymmer och andra förändringar har givit en något mindre aktivitet
inom L.Y.R.C.
Många har dessutom anslutet sig till den återuppståndna , anrika : "Karlskrona Radioklubb"
Där jag, SM7CXI  ,var i gång vid Klubbens återuppkomst efter 2:a världskrigets slut!
Jag drev den dessutom som ordförande i c:a tio år! Klubben gick mer eller mindre i  dvala efter att jag lämnat ordförandeskapet . Jag bildade därför en lokal klubb i Nettraby "LEYAR Yachting and Radio Club "
LYRC är "still going strong" med QSL-verksamhet och deltagande i olika radio och seglingsaktiviteter.
Däremot har vi specialiserat oss till seriösa radio och seglingsaktiviteter !
Därför har verksamheten blivit något mindre omfattande !
Medlemsskap och deltagande i LYRC-sammanhang är alltså fortfarande en realitet!!
hör av Dig till:  sm7cxi@telia.com  eller sk7ra@telia.com om du är intresserad!

sm7cxi /Lasse
manager LYRC

måndag 19 december 2011

GOD JUL och Gott Nytt År !!

**************************************************************Önskar

SK7RAlördag 10 december 2011

Nytt från PTS !!

Post- och telestyrelsen

Nyhet publicerad på www.pts.se 2011-12-09

PTS ger tre organisationer ansvar för amatörradiofrågor

Ändringar i lagen ger Post- och telestyrelsen ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.
PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ändrad lag ger PTS ansvar för amatörradiofrågor

Tidigare var det endast föreningen SSA som skötte dessa uppgifter. Det framgick dock inte av lagen vem som var ansvarig rent rättsligt och ingen myndighet hade det övergripande ansvaret. När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret.

PTS delegerar ansvaret till tre organisationer

PTS delegerar därför nu ansvaret till SSA, FRO och ESR. Alla tre har därför rätt att anordna prov och utfärda kunskapsbevis. SSA kommer att tilldela personliga anropssignaler i SA-serien och tillfälliga anropssignaler i SB- till SJ-serierna. FRO kommer som tidigare att administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar.
Målet är att de nya rutinerna ska kunna börja tillämpas från årsskiftet. SSA har redan en fungerande rutin som kommer att användas tills nya procedurer är klara att tas i bruk i de olika organisationerna.

Samverkansgrupp för bättre kvalitet

PTS startar en samverkansgrupp för att kvalitetssäkra hela processen med representanter från PTS, SSA, FRO och ESR. Gruppen ska bl.a. skapa gemensamma rutiner för framställning av prov, rättning och arkivering. Alla tre organisationerna kommer att tillämpa samma krav och använda samma frågor vid proven.
PTS kommer att följa upp hur organisationerna hanterar uppgifterna

Får se hur detta kommer att bli !
SM7CXI  /  Lasse

tisdag 29 november 2011

INGA NYA QSL !

***************************************************************
Det har inte kommit några nya QSL-sändningar på länge nu !
Skall fråga QSL -chefen för 7:e distriktet , SM7HPK /Uno !
Det finns dock en del QSL att hämta från gamla sändningar !
Hör av Er !

torsdag 14 juli 2011

NYA QSL inkomna !!

Nu har det kommit en ny sändning QSL !!
Det finns en del gamla QSL oxo som inte har hämtats ! (Hi!)
Ring 0708 - 347110
om Du vill hämta !
Sm7cxi
Manager SK7RA

söndag 22 maj 2011

Försommarläget!

Tillfällig down-period p.g.a sjukdom!
Men vi träffas vanligtvis på 144.300 MHz , kl 18.30 för trafik därefter på 144.344 MHZ om någon är sugen på ett QSO!
Annars på 80m , 3750 khz -3755khz
Vi blir nog mera aktiva allteftersom hoppas jag
SM7CXI
Manager